Valunorm levert diensten op de volgende thema's voor alle types bedrijven 

Managementsystemen

 • Kwaliteitsmanagement
  • alle sectoren => ISO 9001
  • spoorweg => IRIS
  • autoinindustrie => ISO / TS 16949
  • luchtvaart => EN 9100
 • geïntegreerde systemen voor alle sectoren : kwaliteit / milieu / veiligheid => ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 1800 + veiligheid CSM 1158

Labo accreditatie

 • kwliteitsaspecten => ISO 17025 vs ISO 9001
 • onzekerheidsberekeningen volgens GUM

Statistische methoden

 • Contrôle des procédés (SPC) / Contrôle Qualité
 • 6 sigma: projecten ter kostvermindering en optimisatie 

Projectbeheer

 • Methode Project Management Institute PMBOK

Specialisatie spoorweg en openbaar vervoer